İnsan Kaynakları Politikamız

Sürekli İletişim
AS Grup olarak; çalışanların görüş ve önerilerinin alındığı ortamların yaratılarak katılımın özendirilmesi, çalışanların AS Grup gündemindeki konular ile ilgili en yetkili yöneticilerden açık, şeffaf ve objektif olarak bilgi sahibi olması, çalışanlar ile yöneticilerinin bir araya geldiği planlı ortamlar yaratarak iletişimin güçlendirilmesi en temel politikamız.

Fırsat Eşitliği
Eşitlik kavramı bizim temel önceliklerimiz arasında ve bu bağlamda eşitlikçi uygulamalar da grup politikamızın merkezinde yer alıyor. Çalışma arkadaşlarımıza ihtiyaçlarına en uygun olacak iş ortamlarını oluşturmak için sürekli çalışıyor; cinsiyet, ofis çalışanı-saha çalışanı, mevki, unvan, deneyim, yaş fark etmeksizin tüm çalışanlarımıza eşit kariyer fırsatları sağlamaya çalışıyoruz.

Sürekli Gelişim Yönetimi
Çalışanlarımızın hem kariyer gelişimlerine hem de kişisel gelişimlerine yapılan yatırımın önemi biliyoruz. Bu alanı düzenli olarak büyütebilmek ve geliştirebilmek için kendi bünyemizde kurduğumuz AS Akademi ile sürekli gelişim yolunda büyük adımlar atarak ilerliyoruz.

Sosyal Haklar Politikası
AS Grup olarak çalışanlarımıza tüm yasal haklarının yanında pek çok sosyal hakkı da biz tanıyoruz. Birlikte bir aile olmanın ve bireylerin kişisel ihtiyaçları olduğunun bilinciyle eğitim izni, sigara içmeme izni, doğum günü izni vb. pek çok izni ve ek olarak pek çok hakkı da grup bünyemizde sağlıyoruz.

Çalışan Bağlılığı Politikası
Çalışanlarımızın grubumuza olan bağlılığı bizim varlık temelimiz. Bu sebeple her zaman açık iletişim yolunu kullanıyor; Çalışan Memnuniyeti Araştırması, çeşitli anketler vb. yolu ile bağlılığı düzenli aralıklarla ölçümlüyor, sorun tespit ettiğimiz noktaları iyileştirebilmek adına var gücümüzle çalışıyoruz.

Verimli Çalışma Yönetimi
Çalışanlarımızın iş motivasyonunu önemsiyoruz. Doğru araçlar ile daha önce yapılan çalışmalardan faydalanarak ve güncel bilgileri araştırarak önemli işlerimizi zamanında tamamlıyoruz. Böylelikle kritik projelere daha fazla zaman ayırarak çalışanlarımızın iş doyumunu sağlıyoruz.

İstihdam Odaklılık
Çalışan ve çalışan adaylarımızın işgücü piyasasına erişimlerinin artırılmasını sağlamak ve sosyo-ekonomik bağımsızlıklarını destekleyerek, her yıl artan kadro sayımızla Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz.