Sosyal Sorumluluk

Zorunluluklarımız değil sorumluluklarımız var

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirliği sadece yasal sorumluluklar ya da şirket menfaatleri çerçevesinde değil yaşamla bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Toplumun ihtiyaçlarını göz ardı etmeden gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizde doğayı merkeze alıyoruz; daha aydınlık yarınlar için yaşamın dengesini bozmaktan kaçınıyoruz.

İlgili ulusal ve uluslararası yasalar ve düzenlemelere bağlılığın ötesinde yeni uygulamalar getiriyoruz. AS Grup olarak, sürdürülebilirliği faaliyetlerimize entegre ederek kendimizi daima geliştirmeye odaklanıyoruz. Uzun vadeli düşünüyor ve ilke edindiğimiz değerleri tüm dünya ile paylaşıyoruz.